รวมวันเดย์ทริป นั่งรถไฟเที่ยวชิลล์ๆ 2021

รวมวันเดย์ทริป นั่งรถไฟเที่ยวชิลล์ๆ 2021
รวมวันเดย์ทริป นั่งรถไฟเที่ยวชิลล์ๆ 2021

One Day Trip นั่งรถไฟเที่ยวสุดชิลล์ที่ไม่ควรพลาด

การเดินทางท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนี้มีหลากหลายตัวเลือกสำหรับวิธีการเดินทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องการ อีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับใครที่มีเวลาไม่มากอยากหาวันเดินทางท่องเที่ยวแบบสั้นๆ เช่น การเดินทางไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งเราก็มีอีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางวันเดย์ทริปง่ายๆ ใช้งบไม่เยอะ เหมาะกับสายรักธรรมชาติ กับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟแบบ One Day Trip

ที่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับด้วยรถไฟไทย โดยมีสถานที่และจังหวัดท่องเที่ยวหลากหลายให้เลือกเดินทางกันได้ง่ายๆ ซึ่งทางการรถไฟไทยก็ได้มีการจัดเป็นทริปให้คุณสามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้ตามที่ต้องการ

นั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน และสวนสนประดิพัทธ์

เดินทางด้วยรถไฟไปชมทะเลสวยๆ ได้ภายในวันเดียว พร้อมแวะนมัสการพระปฐมเจดีย์

06.30 น. เดินทางจากสถานีกรุงเทพ โดยขบวนรถไฟ พิเศษนำเที่ยวสวนสนประดิพัทธ์ ขบวนที่ 911

07.40 น. ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ หรือเดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที

08.20 น. ออกจากสถานีนครปฐม

10.30 น. ถึงสถานีหัวหิน ใครอยากเล่นนํ้าที่ชายหาด หัวหิน ก็สามารถนั่งรถสองแถวต่อไปได้

10.40 น. ถึงที่หยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงชายทะเลแล้ว

15.31 น. พร้อมกันที่ที่หยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ เพื่อขึ้นรถไฟกลับ

15.39 น. ถึงสถานีหัวหิน

19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ องค์พระปฐมเจดีย์

อัตราค่าบริการรถนั่งธรรมดาชั้น 3 ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 120 บาท

อัตราค่าบริการรถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 240 บาท

นั่งรถไฟเที่ยวนํ้าตกไทรโยคน้อย

06.30 น. เดินทางจากสถานีกรุงเทพ โดยขบวนรถไฟพิเศษ ขบวนที่ 909

07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ /เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที

08.20 น. ขบวนรถไฟ พิเศษนำเที่ยวออกจากสถานีนครปฐม

09.35 น. ถึงสะพานข้ามแม่นํ้าแคว ให้นักท่องเที่ยวชมและ ถ่ายภาพสะพานข้ามแม่นํ้าแควตามอัธยาศัย

10.00 น. ขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวออกจากสะพานข้ามแม่นํ้าแคว

11.00 น. เดินทางถึงถํ้ากระแซ ชมเส้นทางรถไฟ สายประวัติศาสตร์สำคัญ ที่ยังเปิดใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้

11.30 น. ถึงนํ้าตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นนํ้าตกประมาณ 3 ชั่วโมง

14.25 น. ออกเดินทางจากนํ้าตกไทรโยคน้อย แวะชมสุสานทหารพันธมิตร

16.53 น. พร้อมกันที่สถานี กาญจนบุรี เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ

19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ รถนั่งธรรมดาชั้น 3 ผู้ใหญ่ / เด็ก คนละ 120 บาท

รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ผู้ใหญ่ / เด็ก คนละ 240 บาท

นั่งรถไฟเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

07.10 น. ขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ออกจากสถานีกรุงเทพ

10.03 น. ถึงที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

10.11 – 10.41 น. ขบวนรถหยุด ณ จุดชมวิวประมาณ 30 นาที ให้นักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ ถ่ายภาพบริเวณ เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชม “รถไฟลอยนํ้า”

11.32 น. ขบวนรถถึงที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รับประทานอาหาร กลางวัน ตามอัธยาศัย หรือจะใช้บริการของรถไฟเล็กพาชม วิวทิวทัศน์รอบๆ

15.30 น. ขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยว ออกจากที่หยุดรถ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

18.20 น. ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ

**อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับชนิดของรถโดยสารที่ให้บริการ

นั่งรถไฟเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์

06.30 น. เดินทางจากสถานีกรุงเทพ โดยขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยว นํ้าตก ขบวนที่ 909

07.40 น. ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ หรือเดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที

08.20 น. ขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวออกจากสถานีนครปฐม

09.35 น. ถึงสะพานข้ามแม่นํ้าแคว ให้นักท่องเที่ยวชมและถ่ายภาพ สะพานข้ามแม่นํ้าแควตามอัธยาศัย

10.00 น. ขบวนรถไฟออกจากสะพานข้ามแม่นํ้าแคว

10.50 น. ถึงสถานีท่ากิเลน นั่งรถยนต์นำท่าน เข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ และชมโครงกระดูกมนุษย์โบราณ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาอาหาร ดุสิตรีสอร์ท “บ้านริมแคว แพริมนํ้า” หลังอาหารพักผ่อน เล่นนํ้าหรือตกปลาตามอัธยาศัย

14.50 น. เดินทางจากป้ายหยุดรถสะพานถํ้ากระแซ โดยขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวนํ้าตก

15.50 น. ถึงสถานีกาญจนบุรี หยุดให้ นักท่องเที่ยวลงชมสุสานทหารสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตระหว่างการ สร้างทางรถไฟสายมรณะ และแวะซื้อของฝากกลับบ้าน

17.00 น. พร้อมกันที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อขึ้นรถไฟพิเศษนำเที่ยวกลับกรุงเทพฯ

19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพ

อัตราค่าบริการรถนั่งธรรมดาชั้น 3 ผู้ใหญ่ คนละ 900 บาท/เด็ก คนละ 570 บาท รถนั่งปรับอากาศชั้น 2 ผู้ใหญ่ คนละ 1,020 บาท/เด็ก คนละ 690 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่มค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ อีกท่านละ 100 บาท

นั่งรถไฟเที่ยว ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ

06.40 น. ออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ด้วยขบวนรถเร็วที่ 135

10.13 น. เดินทางถึงสถานีมวกเหล็ก และลงทะเบียน

10.30 น. เข้าเยี่ยมชมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก “เที่ยวข้ามภาค”

11.10 น. เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค

12.10 น. ถึงฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เข้าชมกิจการฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค กับกิจกรรมต่างๆ

– นั่งรถพ่วงชมทิวทัศน์และทุ่งหญ้าของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

– ชมกิจกรรมภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

– รีดนมโค ป้อนนมลูกโค

14.30 น. ช้อปปิ้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

16.30 น. เดินทางถึงสถานีมวกเหล็ก

17.29 น. ออกเดินทางจากสถานีมวกเหล็กด้วยขบวนรถเร็วที่ 146

21.10 น. ถึงสถานีกรุงเทพ

One-day Trip 249 บาทต่อคน (ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ) อัตราค่าบริการ รถนั่งธรรมดาชั้น 3 ผู้ใหญ่/เด็กคนละ 81 บาท ต่อเที่ยว รถนั่งปรับอากาศชั้น 2 ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 122 บาท

สำหรับใครที่อยากหาวันพักผ่อนสำหรับท่องเที่ยวอยู่นั้นเส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟแบบวันเดย์ทริป ที่นอกจากจะมีให้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วนั้น ยังสามารถจัดสรรเวลา และประหยัดงบประมาณสามารถเดินทางได้ทั้งกับเพื่อนกับแฟน หรือ กับครอบครัวได้อีกด้วย

ที่มา http://www.railway.co.th

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *